790 تن میلگرد رایگان جهت احداث مسکن محرومین شادگان تحویل داده شد
چهارشنبه 15 آذر 1402

بنیاد علوی با هدف حمایت از احداث مسکن محرومین شادگان، 790 تن میلگرد در مناطق محروم این شهرستان در استان خوزستان توزیع کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ میلگردهای توزیع شده، پیرو تفاهمنامه های 700 (ویژه شادگان) و 20 هزار واحدی بنیاد علوی با بنیاد مسکن ویژه متقاضیان شهری و روستایی غیرتحت پوشش نهادهای حمایتی است .

یادآور می شود: بنیاد علوی با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه، به ازای هر واحد 2 تن میلگرد، 200 کیسه سیمان و 50 میلیون تومان به صورت بلاعوض اهدا می کند.

مهرماه امسال نیز بنیاد مستضعفان 2170 تن سیمان رایگان را در شهرستان شادگان توزیع کرد.
سیمان عرضه شده برای 236 واحد از تفاهمنامه های مسکن محرومین شهری و روستایی، متقاضیان غیر تحت پوشش نهاد های حمایتی شادگان اختصاص یافت.

به منظور محرومیت زدایی از شهرستان شادگان و با حمایت بنیاد علوی، ساخت مسکن برای محرومان در این شهرستان از یکسال گذشته در حال انجام است.
همچنین عملیات اجرایی ساخت 400 مسکن ویژه مددجویان شهرستان شادگان از اردیبهشت ماه سال گذشته آغاز شده است.

www.alavi-bonyad.com/10666/790