تفاهمنامه شرکت زرفام کیش و لبنیات پاستوریزه پاک در جهت اشتغالزایی محرومان
دوشنبه 13 آذر 1402

برای نخستین بار دو شرکت زرفام کیش وابسته به بنیاد علوی و لبنیات پاستوریزه پاک از شرکت های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان تفاهمنامه مشترک همکاری امضا کردند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ در راستای اشتغالزایی افراد محروم مناطق هدف بنیاد علوی، این تفاهمنامه در 4 ماده و یک تبصره به مدت یک سال به امضای مسعود پناهی مدیرعامل شرکت زرفام کیش وعلی عبدی مدیرعامل شرکت پاستوریزه پاک رسید.

براین اساس همکاری مشترک در تحصیل شرایط و واگذاری تعداد 600 فقره تسهیلات بانکی برای خرید و تجهیز حداکثر 150 دستگاه خودرو زامیاد دو گانه سوز با یخچال و آماده سازی خودروها جهت حمل محصولات لبنی به افراد 5 دهک پایین درآمدی با هدف اشتغالزایی پایدار در ناوگان حمل و نقل لبنیات پاک و شرکت های تابعه مورد توافق طرفین قرار گرفت.

همچنین تخصیص حداکثر تعداد 4 فقره تسهیلات بانکی یک میلیارد و 500 میلیون به تعداد 150 خودرو متعلق به افراد معرفی شده در مجموع به ارزش 900 میلیارد ریال با همکاری بانک عامل از دیگر محورهای این توافق است .

www.alavi-bonyad.com/10649