گزارش تصویری؛ بازدید دکتر دهقان ریاست بنیاد مستضعفان از بنیاد علوی
شنبه 4 آذر 1402

دکتر دهقان رئیس بنیاد مستضعفان  با حضور در بنیاد علوی از بخش های مختلف این موسسه بازدید و با کارکنان دیدار و گفت و گو کرد.