بازدید دکتر دهقان ریاست بنیاد مستضعفان از بنیاد علوی
شنبه 4 آذر 1402

دکتر دهقان رئیس بنیاد مستضعفان با حضور در بنیاد علوی از بخش های مختلف این موسسه بازدید و با کارکنان دیدار و گفت و گو کرد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ در این بازدید رئیس بنیاد مستضعفان با حضور در بخش های مختلف بنیاد علوی با مدیر عامل، معاونان، مدیران و کارکنان بنیاد علوی دیدار و گفت وگو و در جریان فعالیت های این موسسه قرار گرفت.

دکتر حسین دهقان در جلسه ای با حضور معاونین و مدیران بنیاد مستضعفان، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، معاونان و مدیران بنیاد علوی برگزار شد، در جریان روند فعالیت این موسسه و شرکت های تابعه قرار گرفته و رهنمود های لازم را بیان کرد.

وحید خاوه ای مدیرعامل بنیاد علوی در این جلسه ضمن خیر مقدم به ریاست بنیاد مستضعفان، گزارش و عملکرد بنیاد در حوزه های محرومیت زدایی و توانمند سازی محرومان را تشریح کرد.

در ادامه معاونین و مدیران بنیاد علوی شرح مختصری از فعالیت های انجام شده را ارائه کردند.

/www.alavi-bonyad.com/10497