بنیاد مستضعفان بیش از 132 میلیارد ریال به اقدامات زیرساختی و فرهنگی خوسف اختصاص داد
شنبه 4 آذر 1402

بنیاد علوی 132 میلیارد و 960 میلیون ریال اعتبار در شش ماه نخست سال 1402 صرف اقدامات زیرساختی، عمرانی، اشتغال و توانمند سازی، فرهنگی، معیشتی و آموزشی مناطق محروم استان خراسان جنوبی کرده است.

هاشم صلاحی همیار استانی بنیاد علوی در خراسان جنوبی طی گفت وگو با مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی گفت: از میزان اعتبار اختصاص داده شده، مبلغ 26 میلیارد اعتبار برای مشارکت در ارتقای زیرساخت های آموزشی، ساخت استخر ورزشی، چهار زمین چمن مصنوعی و اجرای دو طرح ورزشی در شهرستان خوسف اختصاص یافته است.

وی افزود: بنیاد علوی همچنین 17 میلیارد و 270 میلیون ریال از 132 میلیاردریال را در زمینه اقدامات مختلف فرهنگی شامل: تکمیل ساختمان دارالقرآن، اهدای فرش، تجهیز خانه های قرآنی، مشارکت با هیات های مذهبی در طبخ غذا، سفر زیارتی اربعین و مشهد مقدس، اهدای چادر و همکاری در برگزاری مراسم های مذهبی هزینه کرده است.

www.alavi-bonyad.com/10487