درباره ما

استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی و جهادی در برهه های زمانی مختلف نشان از ظرفیت عظیم این جریان در امر محرومیت زدایی و پیشرفت دارد. پتانسیلی که در کنار کمک به تحقق ماموریت اصلی بنیاد مستضعفان، باعث رشد و بالندگی نیروهای مستعد را فراهم نموده و تاثیرات فرهنگی و اجتماعی گسترده ای را به همراه خواهد داشت. از سویی دیگر ظرفیت بنیاد برای تقویت و همراهی این تشکل های مردمی به عنوان یک دستگاه قادر بر پشتیبانی ماموریتی ضروری بنظر می رسد.


مرکز حرکت های جهادی و مردمی بنیاد علوی با هدف شناسایی، تقویت و حمایت از گروه های مردمی و جهادی در سه سطح مختلف به قرار زیر آماده مشارکت با این مجموعه ها می باشد.


  • حمایت از طرح ها، پروژه ها و ایده های مسئله محور گروه های مردمی و جهادی؛
  • بسترسازی مشارکت گروه های جهادی در پروژه های مشخص و تعیین شده مناطق هدف بنیاد؛
  • حمایت از تشکل های جهادی در راستای ارائه خدمات به نیازمندان کشور در بحران بیماری کرونا

فرآیند حمایت از گروهها به صورتی طراحی شده است که گروه‏ها برای خدمات عمومی اعم از دریافت بسته های معیشتی و حمایت های عمومی می بایست از طریق شبکه های استانی و شهرستانی خود اقدام نمایند و همچنین برای ارائه طرح های مسئله محور و ویژه خود و همچنین مشارکت در پروژه های بنیاد به صورت مستقیم با مرکز جهادی بنیاد ارتباط برقرار نمایند.

حمایت از تشکل های مردمی و جهادی در راستای ارائه خدمات به نیازمندان کشور در بحران بیماری کرونا

گروه ها برای حمایت های عمومی و دریافت بسته های معیشتی می بایست از طریق شبکه های استانی و شهرستانی خود (مسئولین شورای جهادی شهرستان و سازمان تبلیغات و قرارگاه خاتم الاوصیاء اقدام نمایند، درخواست ها از طریق مسئولین شبکه ها، تجمیع و با توجه به اولویت های منطقه و سیاست های کلی ابلاغی از سوی بنیاد، رسیدگی و تخصیص داده خواهد شد. در نتیجه به صورت مستقیم امکان ارسال درخواست برای دریافت بسته های معیشتی و ارایه خدمات موردی برای گروه های جهادی و مردمی فراهم نمی باشد.

حمایت از طرح ها، پروژه ها و ایده های مسئله محور:

گروه های جهادی و مردمی می توانند با تکمیل فرم ذیل درخواست خود را بصورت مستقیم به دبیرخانه مرکز حرکت های جهادی و مردمی بنیاد علوی ارسال نمایند. در کنار تکمیل فرم ذیل، جزییات بیشتر در خصوص پروژه پیشنهادی و ضرورت و راه حل خود را می توانید به صورت طرح واره مشخص به پیوست فرم ارسال نمایید. لازم به ذکر است اولویت های این مرکز در مسائل زیر به صورت خلاصه آمده است:


  • طرح ها و برنامه های پیشنهادی که موجب رشد و آبادانی همه جانبه مناطق هدف بنیاد شود، نسبت به مابقی درخواست ها در اولویت قرار دارند؛
  • گروه های بومی و گروه هایی که سابقه فعالیتی بیشتری در مناطق دارند، از جهت شناخت بیشتر ضرورت ها و توان بیشتر در همراهی و مشارکت مردم منطقه در انجام فعالیت ها، در اولویت قرار خواهند داشت؛
  • فعالیت های زیرساختی و زیربنایی، اشتغال و کارآفرینی و فعالیت در راستای توانمندسازی مردم منطقه نسبت به مابقی عرصه های فعالیتی ارجحیت دارند؛
  • از آنجایی که ماموریت بنیاد علوی؛ تمرکز بر مناطق مشخص و پیشرفت جامع و همه جانبه این مناطق می باشد، لذا گروه هایی که در این مناطق فعالیت می نمایند در اولویت همکاری قرار خواهند گرفت؛

درخواست های ارسالی توسط میزهای تخصصی مستقر در مرکز جهادی بررسی شده و نتیجه نحوه حمایت از طریق لینک های ارتباطی معرفی شده در فرم به شما اطلاع رسانی خواهد شد.


بسترسازی مشارکت و فعالیت گروه های جهادی در پروژه های مناطق هدف بنیاد

از آنجایی که بصورت ویژه و متمرکز بنیاد علوی پروژه ها و برنامه های مختلفی دارد که می تواند با کمک و مشارکت گروه های مردمی و جهادی انجام دهد، لذا لیست مناطق و برنامه هایی که امکان واگذاری به گروه های مردمی و جهادی را دارد در ادامه معرفی شده است. گروه ها با توجه به توانمندی و تمایل خود می توانند با تکمیل فرم ذیل، جهت مشارکت در این مناطق اعلام آمادگی نمایند. پس از تکمیل این فرم توانمندی گروه توسط کارشناسان مرکز ارزیابی شده و نتیجه نحوه همکاری و مشارکت به اطلاع گروه خواهد رسید.بخش ارائه گزارش:

تشکل ها و گروه های جهادی که مورد حمایت بنیاد علوی قرار گرفته اند موظف هستند در اسرع وقت نسبت به ارائه گزارش کار طبق فرمت ارائه شده از طریق لینک زیر اقدام نمایند ، بدیهی ست در صورت تاخیر در ارائه گزارش و یا عدم ارائه گزارش در درخواست و حمایت بعدی اثر منفی خواهد داشت