کارگاه آموزشی توانمندسازی خانواده در شهرستان الیگودرزلرستان باحمایت بنیادمستضعفان برگزارشد.

عملیات آسفالت ریزی معابر شهرک فجر لنده استان کهکیلویه و بویر احمد با همت بنیاد مستضعفان آغاز شد.

با حمایت بنیادمستضعفان صنعت فرش بافی در شهرستان چاراویماق آذربایجان شرقی رونق می گیرد.

توسعه اشتغال درشهرستان هلیلان ایلام باترویج کاشت گیاهان دارویی باکمک بنیاد مستضعفان.

کارخانه آسفالت اسدیه شهرستان درمیان پس از 18 ماه تعطیلی با مساعدت بنیادمستضعفان دوباره راه اندازی شد.

خوراک دام جهت تغذیه دام شبکه اصلاح نژاد شهرستان مراوه تپه گلستان توزیع شد.

کارگاه آموزشی زوجین شهرستان جازموریان کرمان با حمایت بنیادمستضعفان برگزارشد

اجرایی بهسازی و تکمیل پل ها و جاده های روستایی شهرستان هلیلان ایلام توسط بنیادمستضعفان عملیاتی شد.