اجرای فاز سوم کف سازی پیاده روهای شهری قلعه گنج کرمان با اعتبار 2میلیارد تومان توسط بنیادمستضعفان.

توسط بنیادمستضعفان 20پارک در روستاهای قلعه گنج کرمان راه اندازی شد.

اجرای عملیات آبادانی و پیشرفت درمناطق کوهستانی کردستان توسط بنیادمستضعفان.

عملیات اجرایی احداث دوباب مدرسه روستایی درشهرستان ملکشاهی ایلام آغاز شد.

بنیاد مستضعفان 2 میلیاردتومان به تحصیل دانش آموزان شهرستان قلعه گنج استان کرمان کمک کرد..

تامین نهادهای کشاورزی شهرستان جازموریان به صورت قرض الحسنه توسط بنیادمستضعفان صورت پذیرفت.

سید پرویزفتاح از تامین دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستانی و خانگی به ارزش 47.5 میلیارد تومان خبرداد.

محسن منصوری مدیرعامل بنیاد علوی درجریان بازدید از پروژه ها و طرح های مشارکتی بنیاد مستضعفان در شهرستان درمیان در مراسم کلنگ زنی پروژه کتابخانه عمومی روستای نوغاب حضور یافت.

سه مسکن ویژه اقشارکم درآمد شهرستان مراوه تپه تکمیل و تحویل شد.

صندوق های توان افزایی بخش احمدی و دهستان کوهشاه شهرستان حاجی آباد با حمایت بنیادمستضعفان ره اندازی شد.

to top