70 رشته قنات بهاباد یزد توسط بنیاد مستضعفان لایروبی و احیا شد
سه شنبه 25 مهر 1402

دبیر نهاد آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی در بهاباد یزد گفت: از 3 سال گذشته تاکنون با مساعدت بنیاد مستضعفان بالغ بر 8 میلیارد تومانی، 70 رشته قنات در روستاهای شهرستان بهاباد لایروبی و احیا شد.

حسین زینلی در گفت وگو با مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی با بیان اینکه کمک و آورده جهاد کشاورزی شهرستان و مردم منطقه نیز به همین میزان بوده، افزود: اگر مساعدت بنیاد علوی نبود به طور قطع لایروبی مرمت و احیا به تاخیر می افتاد.

وی افزود: از مبلغ مشارکت بنیاد علوی 6 میلیارد تومان مربوط به یکسال اخیر است که با صرف این هزینه ۳۵ رشته قنات لایروبی و احیا شده یا در حال انجام است.

زینلی تصریح کرد: پیش از لایروبی، مردم این روستاها با خشک شدن قنوات به تبع آن شاهد خشک شدن درختان و نابودی کشاورزی خود بودند که با ورود بنیاد علوی؛ لایروبی قنات ها، آب رسانی در برخی روستاها تا دو برابر افزایش یافته و امید و نشاط به زندگی روستائیان بازگردانده شد.

قنات یکی از عمده تمرین منابع تأمین آب در مناطق گرم و خشک است و چون اغلب دیواره های قنات فاقد پوشش حفاظتی است، بنابراین در طول زمان دیواره ها یا سقف و میله ها ریزش و در سطح کوره رسوب کرده و باعث کاهش جریان آب می شود، از این رو اکثر قنات ها نیاز به لایروبی دارند.

www.alavi-bonyad.com/9941/80-