بنیاد مستضعفان 65 دستگاه رایانه به شهرستان بخش احمدی هرمزگان اهدا کرد
دوشنبه 3 مهر 1402

همزمان با آغاز سال تحصیلی 1403-1402، بنیاد مستضعفان 65 دستگاه رایانه را به بخش احمدی شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی؛ اعتبار تخصیصی برای خرید این رایانه ها که با هدف کمک به تقویت زیرساخت و تجهیزات آموزشی در مدارس اهدا شده بیش از یک میلیارد تومان است.

یادآور می شود، از سوی بنیاد علوی کمک هایی نظیر احداث چندین ساختمان آموزشی با مشارکت اداره کل نوسازی مدارس بخش احمدی انجام شده است.

بنیاد علوی تا کنون نسبت به تامین تجهیزاتی از قبیل میزتحریر،صندلی، کولر، دستگاه کپی و دستگاه آب سردکن در قالب کمک های اهدایی اقدام های اثرکذاری کرده است.

www.alavi-bonyad.com/9635