با حمایت بنیاد مستضعفان اولین زمین چمن مصنوعی بشاگرد نصب شد
چهارشنبه 29 شهریور 1402

با حمایت 600 میلیون تومانی بنیاد علوی، اولین زمین چمن مصنوعی بشاگرد در روستای محروم باهتک نصب شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی؛ کمک به بهبود فضای ورزشی از اولویت های برنامه ای نهاد آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی در مناطق محروم بندر جاسک است و از این رو نصب تعدادی دیگر زمین چمن مصنوعی در این منطقه جنوبی کشور نیز جزو برنامه های بنیاد مستضعفان است.

یادآور می شود: مراحل زیرسازی این زمین چمن توسط دهیاری و با مشارکت مردم منطقه انجام شد.

www.alavi-bonyad.com/9603