شهرستان سیریک در مسیر آبادانی و پیشرفت
جمعه 5 خرداد 1402

مدیرعامل بنیاد علوی با سفر به شهرستان سیریک منطقه هدف بنیاد علوی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه فعالیت‌های کسب وکار و اشتغال پایدار منطقه با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های ساحلی ودریایی تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، «وحید خاوه‌ای» بر این نکته نیز تاکید کرد که بنیاد از فعالیت‌های تربیتی، آموزشی و فرهنگی دانش آموزان در منطقه حمایت خواهدکرد.

شهرستان سیریک در استان هرمزگان امسال به عنوان یکی از مناطق هدف اجرای طرح‌های آبادانی و پیشرفت بنیاد علوی تعیین شد.

www.alavi-bonyad.com/7787