چهاردهمین نشست ایران آباد برگزار شد
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402

چهاردهمین نشست ایران آباد، با حضور نهادهای آبادانی و پیشرفت، همیاران استانی سراسر کشور روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی بنیادعلوی، در این همایش که مدیران شرکت های تخصصی زیر مجموعه بنیاد علوی نیز حضور داشتند ، اعضا ضمن ارزیابی عملکرد سال گذشته، در باره برنامه ریزی برای سال جاری بحث و گفت وگو کردند.

چگونگی ایجاد برقراری اتحاد بیشتر بین نهادها، شبکه ها و همچنین شبکه سازی از اهداف چهاردهمین همایش ایران اباد به شمار می آید.

حضور مدیران عامل شرکت های تخصصی در همایش ایران آباد در جمع دبیران نهادها و همیاران استانی فرصت مغتنی برای طرح مسائل و دریافت پاسخ از مسئولان ذیربط بود .

www.alavi-bonyad.com/7646