مدیرعامل بنیاد علوی در جلسه با استاندار کرمان و مدیران استانی: تکمیل پروژه های نیمه تمام در هم افزایی بیشتر با سایر دستگاه ها میسر است
چهارشنبه 10 اسفند 1401

«وحید خاوه ای» مدیرعامل بنیاد علوی در دیدار با استاندار کرمان برهم افزایی دستگاه های اجرایی بر رفع مشکلات پیش روی پروژه های نیمه تمام در مناطق محروم این استان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، این نشست با حضور «محمد مهدی فداکار» استاندار، «سید مصطفی موسوی آیت اللهی»،«ناصر عسکری نژاد» مدیرکل کمیته امداد، فرمانداران فاریاب، رودبار جنوب، قلعه گنج و دبیران نهادهای آبادانی و پیشرفت جازموریان، نرمانشیر، کوهبنان برگزار شد.

در این جلسه همچنین از اقدامات و پیگیری های بنیاد علوی در رفع محرومیت مناطق جنوب کرمان تقدیر و تشکر شد.

استاندار کرمان نیز با اشاره به افزایش جمعیت حاشیه نشین، اقدامات عمرانی و حمایتی بنیاد علوی در مناطق محروم را در کاهش مهاجرت جوانان این مناطق به شهرها بسیار موثر دانست.

وی با استناد به سخنان مدیرعامل بنیاد علوی ابراز امیدواری کرد تا با رفع برخی موانع اداری هرچه زودتر طرح های ناتمام به پایان برسد.

www.alavi-bonyad.com/6942