دومین نشست تخصصی گروه های جهادی و مردمی
دوشنبه 30 تیر 1399

در این نشست سازوکار همکاری گروه های جهادی و مردمی با مجموعه بنیاد در حوزه سلامت درمناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد بحث و تبادل نظر گردید.

در این نشست که با حضور مهندس وحید کمر روستا دبیر کمیته تخصصی سازماندهی فعالیت های مردمی و جهادی بنیادعلوی ، دکتر جباری مدیرعامل شرکت مادر تخصصی سلامت پایا سینا و گروه های جهادی در عرصه سلامت در محل سالن جلسات بنیاد مستضعفان با رعایت کامل پروتکل بهداشتی برگزار شد.
در طی این جلسه در خصوص سازوکارهای همکاری گروه های جهادی و مردمی با مجموعه بنیاد در حوزه سلامت درمناطق هدف محرومیت زدایی بنیاد بحث و تبادل نظر گردید.

وحید کمر روستا دراین نشست ضمن تشکر از خدمات گروه های جهادی در خصوص خدمات انجام شده در مناطق محروم کشور به لزوم همکاری مجموعه بنیاد با گروه های مردمی و جهادی تاکید کرد و افزود بنیاد درخصوص آبادانی و محرومیت زدایی از مناطق هدف بنیاد مستضعفان با گروه های جهادی و مردمی همکاری خواهیم داشت.
وحید کمرروستا در این جلسه ضمن اشاره به منابع تخصیص یافته برای محرومیت زدایی از چهره مناطق هدف بنیاد مستضعفان افزود: درخصوص رفع محرومیت زدایی و پیشرفت جامع در حوزه سلامت هیچ محدودیتی در حوزه حمایتی نداریم و برای آبادانی مناطق هدف، منابع در نظر گرفته شده است و هرگروهی که طرح و برنامه زود بازده درخصوص محرومیت زدایی در عرصه سلامت داشته باشد مورد حمایت قرارخواهد گرفت.
همچنین دکترجباری در این نشست ضمن تاکید بر انجام کارهای جهادی در مناطق هدف، زمینه سازی جهت بهره مندی از ظرفیت گروههای جهادی و توانمند سازی محرومین در حوزه سلامت به منظور ایجاد سلامت فردی و اجتماعی پایدار را از سیاستهای کلی حوزه سلامت بنیاد مستضعفان دانست.