گزارش تصویری/ دیدار تعدادی از نمایندگان مجلس با رئیس بنیاد مستضعفان
پنجشنبه 3 آذر 1401