گزارش تصویری؛ بازدید رئیس بنیاد مستضعفان از آسایشگاه کهریزک
چهارشنبه 27 مهر 1401