گزارش تصویری؛ بازدید مدیرعامل بنیاد علوی از جزیره لارک
جمعه 25 شهریور 1401