خاوه ای: دبیر نهاد پیشرفت و آبادانی باید بومی منطقه باشد
چهارشنبه 9 شهریور 1401

مدیرعامل بنیاد علوی در جمع دبیران نهاد پیشرفت و آبادانی گفت: اصرار ما برای اینکه دبیر نهاد بومی باشد به این دلیل است که آن دانشی که در عرصه پیشرفت و آبادانی تولید می‌شود، در منطقه بماند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی ،«وحید خاوه‌ای» در جمع تعدادی از دبیران نهادهای آبادانی و پیشرفت که به تازگی به این مسئولیت انتخاب شده‌اند، حضور پیدا کرد. او در این جلسه گفت: به هر حال، برخی جابه‌جایی‌ها صورت می‌گیرد، اگر دبیر بومی نباشد می‌رود و شاید تا مدت‌ها بعد هم به منطقه سر نزند اما اگر دبیر بومی باشد، دلش برای منطقه خودش می‌سوزد و امورات را پیگیری می‌کند. هم‌چنین در دسترس همه است .

مسئولیتی که به عنوان دبیران نهاد پیشرفت و آبادانی برعهده گذاشته شده است، مسئولیت مهمی است و ضرورت دارد نسبت به بایدهای فعالیتی که انجام دهند و انتظاراتی که مردم و بنیاد دارند، اشرافیت پیدا کنند.

وی ادامه داد: برنامه بنیاد نسبت به دیگر برنامه‌های آبادانی و پیشرفت در مناطق دیگر دارای وجوه اشتراک و نقاط تمایز است. اگر این موارد را بشناسیم، برنامه‌ها به درستی پیش می‌رود، اما اگر اشرافی بر این نکات وجود نداشته باشد، آن نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. البته باید اقتضائات و ملاحظات منطقه را هم در نظر گرفت.

وی خاطرنشان کرد: همانطور که می‌دانید برنامه اصلی بنیاد پیشرفت و آبادانی منطقه‌ای است. تفاوتی که بنیاد با دیگر نهادها دارد این است که در منطقه تمرکز می‌کند. به عبارت دیگر، منطقه‌ای که نیازمند رسیدگی است را به عنوان منطقه هدف انتخاب کرده و برنامه پیشرفت و آبادانی را به صورت متمرکز پیش می‌برد. تاکید می‌کنم که همه برنامه‌های اجرایی باید در نسبت با برنامه‌های پیشرفت و آبادانی باشد و لازم است بین پروژه‌ها انسجام لازم وجود داشته باشد.
مدیرعامل بنیاد علوی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی گفت: نهاد آبادانی و پیشرفت باید هدف خود از اجرای پروژه ها را بداند، چرا که قرار نیست هر پروژه‌ای را انجام بدهد. نهاد آبادانی، سازمان یا مجموعه ای مانند معاونت عمرانی استانداری، اداره راهداری، اداره آب و … نیست، بلکه یک نهاد مردمی است و قرار است به واسطه جمع‌کردن ظرفیت‌های مردمی در کنار هم، پیشرفت و آبادانی حاصل شود.

/www.alavi-bonyad.com/4698/