اصلاح نژاد ۲۰ هزار راس دام سبک در شهرستان ملکشاهی
پنجشنبه 2 تیر 1401

رسته دام سبک ملکشاهی با داشتن ۱۳۰ هزار راس دام سبک به عنوان محوری ترین رسته کسب و کار شهرستان به حساب می آید که نقش بسزایی در معیشت و اقتصاد شهرستان را به خود اختصاص داده است .

پروژه توسعه رسته دام سبک بنیاد علوی با هدف اصلاح نژاد دام های بومی در پنج حلقه مدیریتی اقتصادی، ژنتیک، تغذیه، بهداشت و تولید مثل از سال ۱۳۹۹ در شهرستان ملکشاهی با هماهنگی جهاد کشاورزی و دامپزشکی وارد فاز عملیاتی شده است

به گزارش بنیاد علوی، ۸ متخصص علوم دامی و دامپزشکی پیاده سازی برنامه های عملیاتی پروژه در حجم ۲۰ هزار راس دام سبک در ۲۷ شبکه روستایی با ۴۵۰ بهره بردار را بر عهده دارند

مهمترین دستاوردهای پروژه افزایش راندمان بره دهی سالانه از ۷۰ درصد به ۱۱۶ درصد ، کاهش سطح تلفات به کمتر از ۴ درصد، افزایش توان تولید گوشت قرمز به میزان ۳۲۰ تن در طی دو سال اجرای پروژه می باشد.

www.alavi-bonyad.com/3842/