راه اندازی ٣ واحد پرورش بوقلمون در شهرستان ملکشاهی
شنبه 28 خرداد 1401

با حمایت تسهیلاتی بنیاد  ٣ واحد پرورش بوقلمون با ظرفیت ٢٠٠٠ قطعه، راه اندازی و به بهره برداری رسید.

به گزارش بنیاد علوی، نوسانات قیمت مرغ و به صرفه بودن گوشت بوقلمون منجر به افزایش میزان تقاضای از سوی شهرستان های مجاور از این فراورده گوشتی و به تبع توسعه این رسته در سطح شهرستان شده است.

هم اکنون ١۵ نفر به صورت مستقیم و بیش از ٣٠ نفر به صورت غیر مستقیم در این واحدهای تولیدی مشغول فعالیت هستند.

/www.alavi-bonyad.com/3785/