گزارش تصویری- هفتمین گردهمایی ایران آباد در اردوگاه امام خمینی
یکشنبه 8 خرداد 1401