سردشت و تکاب به جمع مناطق ویژه مورد حمایت بنیاد علوی اضافه شدند
جمعه 6 خرداد 1401

معاون پیشرفت و آبادانی بنیاد علوی از پیوستن سردشت و تکاب به مناطق تحت حمایت و پوشش بنیاد علوی خبر داد.

رسول محمد قلی در گفت وگو با روابط عمومی بنیاد علوی اظهارکرد: به زودی با تشکیل نهادهای پیشرفت سردشت و تکاب از گروه های مردمی بومی فعال در منطقه و تدوین برنامه پیشرفت آن مناطق به کمک مردم و مسئولین، طرح ها و پروژه های پیشرفت با میدان داری مردم و مشارکت دستگاه ها انجام خواهد شد.

وی با اشاره به ماموریت ابلاغی مقام معظم رهبری به بنیاد مستضعفان مبنی بر توانمندسازی محرومان و آبادانی و پیشرفت جامع مناطق محروم گفت: بنیاد در این راستا با توجه به تجربیات کسب شده در حوزه آبادانی و پیشرفت در منطقه «قلعه گنج»، هم اکنون در ۵۲ شهرستان محروم استان های ایران عزیز با همکاری گروه های مردمی و جهادی همچنین مردم بومی مناطق در حال اجرای برنامه های پیشرفت منطقه ای است.

محمد قلی در این باره توضیح داد: الگوی پیاده شونده بدین گونه است که پس از تعیین منطقه هدف به کمک مسئولین استانی گروه های مردمی فعال در منطقه شناسایی شده و منتخبین این گروه ها به عنوان نهاد  پیشرفت منطقه در تعامل با بنیاد علوی مردم روستاها را در قالب کانون های پیشرفت روستایی دعوت به همکاری و هم افزایی می کنند.

وی افزود: حضور بنیاد علوی در هر منطقه به صورت متمرکز حداکثر سه سال خواهد بود به عنوان نمونه در استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران به عنوان منطقه هدف بنیاد در سه سال قبل انتخاب انتخاب شد و برنامه های وسیعی در حوزه های اقتصاد و معیشت سلامت و بهداشت عمران و زیرساخت و فرهنگی آموزشی و تربیتی با مشارکت مردم و اولویت روستاها  انجام شد.

 

معاون پیشرفت و ابادانی بنیاد علوی تصریح کرد: اکنون که سه سال از حضور بنیاد در منطقه چالدران گذشته است، بنیاد ضمن کمک به پایدارسازی شبکه مردمی ایجاد شده در راستای پیشرفت چالدران، بنابر پیشنهاد مسئولین استانی و موافقت ریاست محترم بنیاد مستضعفان اقدام به ورود به مناظق سردشت و تکاب می نماید.

www.alavi-bonyad.com/3502