کارگاه های تولیدی خرد و کوچک؛ راهبرد اشتغال در شهرستان لنده
شنبه 31 اردیبهشت 1401

راه اندازی کارگاه های تولیدی، خرد و کوچک یکی از راهبرد اشتغال نهاد پیشرفت و آبادانی علوی در شهرستان لنده در استان کهگیلولیه و بویراحمد است.

به گزارش بنیاد علوی ، در ادامه فعالیت های اقتصادی و اشتغالی بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در رسته های اولویت دار و پایه شهرستان لنده باعث نشد تا سایر رسته ها و مشاغل از جمله رسته های غیر پایه ( خدماتی و تولیدی) مورد غفلت واقع شوند و با مطالعه دقیق، مشاوره، آموزش، طرح توجیهی، تسهیلات قرض الحسنه و با بازپرداخت مناسب، این مشاغل را مورد حمایت های خود قرار داده است.

تعداد کارگاه های تولیدی ایجاد شده با حمایت‌های فنی و تسهیلاتی بیش از ۵۰ مورد است که تعداد ۱۰۰ نفر بصورت مستقیم در این کارگاه ها مشغول بکار هستند. میزان سرمایه گذاری و مبلغ حمایتی از این کارگاه ها نیز بیش از ۵ میلیارد تومان می باشد.

در ادامه، رویکرد اشتغالی سال ۱۴۰۱ این شهرستان متمرکز بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش رسته ها و مشاغل ایجادی و حمایت شده طی سالهای گذشته می باشد تا چرخه تولید و زنجیره ارزش در این رسته ها تکمیل و ارزش افزوده حاصل از این مشاغل و کارگاه ها به رونق شهرستان منجر شود.

//www.alavi-bonyad.com/3420