عملیات اجرایی ساخت مسکن محرومان هویزه سرعت گرفت
شنبه 17 اردیبهشت 1401

عملیات اجرایی ساخت 95 واحد مسکونی در شهر هویزه در استان خوزستان از سوی بنیاد علوی به سرعت در حال انجام است .

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، حبیب شیعه زاده کارشناس منطقه خرمشهر و هویزه گفت: از مجموع 95 واحد مسکونی مورد نظر ، 60 واحد پروانه ساخت دریافت کرده اند که 30 واحد از این تعداد در مرحله سفت کاری و 10 واحد نازک کاری قرار گرفته است.

وی افزود: پیش بینی می شود تا دو هفته آینده حداقل 4 واحد به خانواده های مشمول با اولویت مددجویان روستایی، ایتام و خانواده های آنها تحویل داده شود.

یادآور می شود: واحدهای مسکونی شهر هویزه ، در پی تفاهمنامه سه جانبه بنیاد مستضعفان ، بنیاد مسکن و کمیته امداد امام خمینی در سال 99، جهت ساخت 10 هزار  واحد مسکونی در حال اجرا است .

/www.alavi-bonyad.com/3116/