حمایت از مشاغل خانگی در مناطق هدف طرح آبادانی و پیشرفت
شنبه 6 آذر 1400

حمایت از مشاغل خانگی در راستای اجرای طرح آبادانی و پیشرفت مناطق هدف بنیاد مستضعفان انجام شد.

حمایت از مشاغل خانگی در راستای اجرای طرح آبادانی و پیشرفت مناطق هدف بنیاد مستضعفان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، خانم قاسمی از اهالی شهرستان درمیان با دریافت وام برای تامین مواد اولیه خود،  ضمن انجام امور روزانه منزل به شغل عروسک‌بافی نیز مشغول است و کسب درآمد می‌کند.

در طرح آبادانی و پیشرفت در حوزه اشتغال، با حمایت از مشاغل خرد خانگی، با کمترین هزینه سطح معیشتی خانوار مناطق هدف افزایش پیدا می‌کند.

برای دیدن فیلم این خبر اینجا کلیک کنید.