حمایت از صنعت فرش‌بافی در چالدران
یکشنبه 30 آبان 1400

جوان کارآفرین چالدرانی توانست با حمایت‌های بنیاد علوی برای ۵۰ نفر شغل ایجاد کند

جوان کارآفرین چالدرانی توانست با حمایت‌های بنیاد علوی برای ۵۰ نفر شغل ایجاد کند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد علوی، کارآفرین جوان چالدرانی توانست با حمایت‌های بنیاد علوی در صنعت فرش‌بافی موفق به اشتغالزایی در این شهرستان شود.

بهروز بروکی میلان، کارآفرین جوان چالدرانی توانست برای بیش از 50 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کند. بنیاد علوی توانسته با حمایت از مشاغل اصیل ایرانی موجب تقویت سنت ها و آداب و رسوم مناطق مختلف کشور شود.