حمایت از رونق فرش بافی در شهرستان چاراویماق
شنبه 13 دی 1399

با حمایت بنیادمستضعفان صنعت فرش بافی در شهرستان چاراویماق آذربایجان شرقی رونق می گیرد.


مسئول نهاد پیشرفت چاراویماق با اعلام این خبرافزود بعد ازتصویب برنامه عمل، توسط کارگروه اشتغال بنیادعلوی ومشخص شدن BDS این رسته، طی نشستی با حضورطراحان وسرمایه گذاران این حوزه دراستان آذربایجان شرقی مقرر گردید حمایت کامل ازبافندگان ازلحاظ مالی و افزایش مزیت نسبی درآمد بافندگان انجام شود. همچنین ایجاد کارگاههای متمرکزدرمرکز شهرو روستاهای مورد هدف از نتایج این نشست بود.
شاهی افزود بنیاد مستضعفان برنامه های ویژه ایی برای توسعه رسته های محوری مشخص شده در چاراویماق (قالیبافی، زنبورداری، دامداری، گندم، نخود و گیاهان دارویی) با هدف ایجاد اشتغال پایدارو بهبود معیشت دارد که امیدواریم با همراهی جوانان با استعداد عملیاتی شود.