احداث 2 سازه آبخیزداری در شهرستان گرمی
دوشنبه 24 آذر 1399

با مشارکت بنیاد مستضعفان 2 سازه آبخیزداری در شهرستان گرمی اردبیل احداث شد.

  • براساس انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک بنیاد مستضعفان با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در روستای تنگ ازتوابع بخش مرکزی در بالادست گرمی چایی دو سازه آبخیزداری ازنوع سنگی ملاتی ، در دست احداث است که اعتبار این پروژه ها از محل سهم اعتبارات ۵۰ درصدی بنیاد مستضعفان و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تامین می شود.
  • به گزارش روابط عمومی برای اجرای این سازه های آبخیزداری در حوزه گرمی چایی ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه می شود که سهم بنیاد مستضعفان از این پروژه ها ۷ میلیارد ریال برآورد شده است.