کارنامه 6 ماهه بنیاد علوی در دوره جدید؛ اتمام 308 پروژه محرومیت زدایی
چهارشنبه 13 تیر 1403

سرپرست بنیاد علوی از اتمام 308 پروژه طرح های توسعه‌ای در حوزه های زیرساخت، آموزشی، سلامت و ورزشی با اعتباری بالغ بر507 میلیارد تومان توسط این بنیاد در شش ماه اخیر خبر داد.
محمود عسگری آزاد  در گفت وگو با مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ سهم هرکدام از این پروژه ها را در حوزه ورزشی با 42 پروژه و مبلغ 36 میلیارد تومان، حوزه آموزشی با 34 پروژه و 65 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده، اعلام کرد.

اجرای 224 پروژه زیرساخت ها

عسگری آزاد گفت: در حوزه سلامت نیز با اجرای 8 پروژه به مبلغ 19 میلیارد تومان اعتبار و در حوزه سایر زیرساخت ها با انجام 224 پروژه، 387 میلیارد تومان اعتبار انجام شده است .
سرپرست بنیاد علوی همچنین سهم مشارکت سایر نهادها در چهار فصل، آموزشی، سلامت، ورزشی و سایر زیرساخت ها درمدت 6 ماه را 184 میلیارد تومان اعلام کرد .
عسگری آزاد در ادامه به تکمیل، 3988 واحد مسکونی در قالب چهار تفاهم با اعتبار 300 میلیارد تومان و همچنین مشارکت حدود 300 میلیارد تومان طرف های تفاهم و برآورد 870 میلیارد تومان آورده های مردمی و تسهیلات در این مدت اشاره کرد.

اقدامات شاخص شرکت اسکان ایران

سرپرست بنیاد علوی در ادامه به توضیح اقدامات شاخص شرکت اسکان ایران در شش ماهه اخیر به تفکیک در حوزه های مختلف پرداخت.
وی گفت: اتمام عملیات عمرانی و بهره برداری از 10 مرکز بهداشت و درمان و تعمیر و تجهیز 6 مرکز بهداشتی به مبلغ 19 میلیارد تومان از جمله اقدامات حوزه بهداشت و درمان در این مدت است.
به گفته وی، در حوزه آموزش نیز اقداماتی چون تعمیر و تجهیز 165 مدرسه، احداث و نوسازی 320 کلاس درس به مبلغ 65 میلیارد تومان انجام شده است.
رئیس هیئت مدیره بنیاد علوی درباره اقدامات شرکت اسکان در حوزه راه و معابر روستایی و شهری نیز گفت: اجرای بیش از 200 کیلومتر آسفالت راه روستایی، طرح هادی در 82 روستا، مبلمان شهری، احداث سرویس بهداشتی، خرید و نصب وسایل بازی پارکی در روستا و شهرهای محروم به مبلغ 212 میلیارد تومان از جمله فعالیت های انجام شده در حوزه محرومیت زدایی در نقاط مختلف کشور است.

اجرای 138 کیلومتر خطوط انتقال آب

به گفته عسگری آزاد، در حوزه آب و کشاورزی، لایروبی قنوات و حفر چاه، نیز اقداماتی چون خرید و اجرای 73 کیلومتر خطوط انتقال آب و 65 کیلومتر کانال آب کشاورزی، اتمام عملیات عمرانی 77000 متر مکعب طرح های آبخیزداری و مشارکت در لایروبی 62 کیلومتر نهر آب به مبلغ 91 میلیارد تومان انجام شده است.
سرپرست بنیاد علوی درباره انجام فعالیت های حوزه فرهنگی و مذهبی نیز گفت: مفروش کردن مساجد به متراژ 20000 متر مربع، اتمام عملیات عمرانی 3 مسجد، تکمیل و تجهیز و مرمت 34 باب خانه عالم و 213 مسجد به مبلغ 36 میلیارد تومان از جمله این اقدامات به شمار می آید.

مشارکت در توسعه شبکه برق و روشنایی 19 روستا

عسگری آزاد در ادامه به مشارکت بنیاد علوی در حوزه انرژی شامل مشارکت در توسعه شبکه برق و روشنایی روستایی در 19 روستا به مبلغ 48 میلیارد تومان اشاره کرد.
وی افزود: ساخت و نصب 57 زمین چمن منصوعی به مبلغ 36 میلیارد تومان از جمله اقدامات انجام شده در حوزه ورزشی توسط شرکت اسکان ایران در شش ماه اخیر است.

www.alavi-bonyad.com/12313