تامین نهادهای کشاورزی به صورت قرض الحسنه
یکشنبه 16 آذر 1399

تامین نهادهای کشاورزی شهرستان جازموریان به صورت قرض الحسنه توسط بنیادمستضعفان صورت پذیرفت.

اولین محموله کود جهت حمایت از گندم کاران جازموریان وارد منطقه شد.

بنیادمستضعفان در این طرح به ازای هر هکتار گندم تا سقف ۳ میلیون تومان تامین نهاده ها را به صورت قرض الحسنه تضمین خواهد کرد.

گفتی است باز پرداخت این وام ها پس از برداشت محصول و با سود صفر درصد خواهد بود.

تاکنون بیش از ۵۰۰ هکتار از مزارع جازموریان ذیل این طرح قرار گرفته‌اند