توزیع 4200 بسته معیشتی مادران باردار در مناطق هدف بنیاد مستضعفان
شنبه 20 آبان 1402

بنیاد علوی 4 هزار و 200 بسته معیشتی ویژه مادران باردار و شیرده با ارزش ریالی بیش از 40 میلیارد ریال را در مناطق محروم استان های ایلام، خوزستان، آذربایجان غربی و فارس توزیع کرد .

به گزارش مرکز روابط عمومی و رسانه بنیاد علوی؛ از ابتدای سال تاکنون یک هزار و ۵۰۰ بسته حمایتی طی سه مرحله در بین مادران باردار و شیرده محروم شهرستان هلیلان در استان ایلام به ارزش 16 میلیارد و 500 میلیون ریال توزیع شد.

بنیاد علوی در شهرستان شادگان در استان خوزستان نیز ، یکهزار بسته ویژه مادران باردار و شیرده توزیع کرد.همچنین در این مدت یک هزار بسته حمایتی ویژه مادران باردار و شیرده در مناطق محروم مشگین شهر در استان اردبیل نیز توزیع شد.

بر اساس این گزارش، بنیاد علوی در میان مادران باردار و شیرده محروم شهرستان چالدران در استان آذربایجان غربی همچنین دهمین دوره توزیع بسته های حمایتی را به تعداد 440 بسته توزیع و در شهرستان شادگان استان خوزستان نیز یک هزار بسته ویژه مادران باردار و شیرده توزیع کرد.

در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی نیز ۹۰ بسته حمایتی در راستای حمایت از مادران باردار و شیرده دچار سوء تغذیه با عنوان گل های صالح به ارزش ۹۰۰میلیون ریال توسط بنیاد علوی توزیع شد که این چهارمین دوره بسته های حمایتی مادران باردار از زمان پیوستن شهرستان تکاب به مناطق هدف بنیاد علوی است.

همچنین در شهرستان محروم قیر و کارزین در استان فارس، 24 بسته معیشتی به ارزش 120 میلیون ریال میان مادران باردار و شیرده این شهرستان توزیع شد.

یادآور می شود: بنیاد مستضعفان در ادامه حمایت از اقشار آسیب پذیر و کم برخوردار ، هر دو ماه یکبار، بسته های معیشتی ویژه مادران باردار و شیرده را به منظور تامین نیازهای اساسی آنها در مناطق محروم توزیع می کند.

www.alavi-bonyad.com/10292