درباره ما

نگاهی به ماموریت های کلان و اساسی بنیاد در محرومیت زدایی و رسیدگی به امور مستضعفان و با رجوع به حکم مقام معظم رهبری برای ریاست بنیاد، ضرورت استفاده از نیروهای جوان، انقلابی و جهادی در پیشبرد و بهبود این ماموریت ها امری ضروری است.

اشاره به حکم مهندس فتاح برای ریاست بنیاد مستضعفان

استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی و جهادی با توجه به تجربه جهادسازندگی و گروه های جهادی نشان از ظرفیت عظیم مردمی در امر محرومیت زدایی و همراهی و مشارکت مردم دارد. پتانسیلی که در کنار انجام ماموریت اصلی باعث رشد و بالندگی و اضافه شدن ظرفیت نیروهای مستعد به بدنه بنیاد و تقویت وجهه این دستگاه در بین آحاد مردم را فراهم نموده و تاثیرات فرهنگی و اجتماعی گسترده ای را به همراه خواهد داشت. از طرفی ظرفیت بنیاد برای تقویت و همراهی این تشکل های مردمی به عنوان یک دستگاه قادر بر پشتیبانی ماموریتی ضروری بنظر می رسد.

اشارات مقام معظم رهبری در ضرورت حمایت و همکاری با حرکت های جهادی

مأموریت مهم ضروری بنظر می رسد. از این رو تشکیل معاونت تشکل‏های مردمی و جهادی بعنوان یک مجموعه میانی در دل بنیاد علوی با هدف شناسایی ظرفیت های عظیم تشکل های مردمی و استعدادهای بالقوه مناطق محروم و کمک به تقویت، ارتقا و بکارگیری این ظرفیت ها در پیشبرد اهداف و ماموریت های بنیاد بعنوان ماموریت اصلی بسیار موثر و راهگشاست. از جمله اهم وظایف این معاونت به قرار زیر می باشد:

 • شناسایی، تقویت و بکارگیری تشکل های مردمی و جهادی و همچنین نیروهای جوان، متخصص و انقلابی در انجام ماموریت ها، محرومیت زدایی و پیشرفت مناطق؛
 • ایجاد بستر مشارکت و همراهی تشکل های مردمی و ظرفیت های علمی، تخصصی و دانشگاهی در انجام ماموریت های بنیاد و حمایت از طرح ها و الگوهای موفق؛
 • ترویج و جریان سازی و تبلیغ بنیاد از طریق ورود و ارتباط با گروه ها و نهادهای مردمی و فعال کردن ظرفیت های داخلی بنیاد؛ ایجاد زیرساخت های ضروری و نرم افزاری؛
 • شناسایی، حمایت و توانمندسازی استعدادهای بالقوه و پتانسیل های موجود در خود مناطق محروم؛
 • مردمی سازی اقدامات بنیاد در مواقع بحران و بلایای طبیعی
road plan
شمای کلی برنامه معاونت در قبال تشکل های مردمی و جهادی
همکاری و مشارکت

در راستای تحقق ماموریت های بنیاد علوی یعنی آبادانی و پیشرفت جامعِ مناطق محروم و بمنظور استفاده از ظرفیت تشکل های مردمی و جهادی، این بنیاد سطح جدیدی از همکاری و مشارکت را برای گروه ها فراهم نموده است. لازم به ذکر است که این همکاری و مشارکت دارای اولویت هایی می باشد که به تفضیل در زیر آمده است. محورها و اولویت های همکاری و مشارکت:

 • طرح ها و برنامه های پیشنهادی که موجب رشد و آبادانی همه جانبه مناطق هدف بنیاد شود، نسبت به مابقی درخواست ها در اولویت قرار دارند؛
 • گروه های بومی و گروه هایی که سابقه فعالیتی بیشتری در مناطق دارند، از جهت شناخت بیشتر ضرورت ها و توان بیشتر در همراهی و مشارکت مردم منطقه در انجام فعالیت ها، در اولویت قرار خواهند داشت؛
 • فعالیت های زیرساختی و زیربنایی، اشتغال و کارآفرینی و فعالیت در راستای توانمندسازی مردم منطقه نسبت به مابقی عرصه های فعالیتی ارجحیت دارند؛
 • از آنجایی که ماموریت بنیاد علوی؛ تمرکز بر مناطق مشخص و پیشرفت جامع و همه جانبه این مناطق می باشد، لذا گروه هایی که در این مناطق فعالیت می نمایند در اولویت همکاری قرار خواهند گرفت؛
نقاط فعالیتی:
 • زهک - استان سیستان و بلوچستان
 • بخش احمدی - استان هرمزگان
 • گرمی - استان اردبیل
 • سرپل ذهاب - کرمانشاه
 • مراوه تپه - استان گلستان
 • قصر قند- استان سیستان و بلوچستان
 • جزیره لارک - استان هرمزگان
 • چالدران - استان آذربایجان غربی
 • ملکشاهی - استان ایلام
 • درميان - استان خراسان جنوبي
 • قلعه گنج - استان کرمان
 • مانه و سملقان - استان خراسان شمالی
 • سروآباد - استان کردستان
 • لنده - کهگیلویه و بویراحمد
نحوه همکاری و مشارکت:

برای تسریع و ساده شدن فرآیند همکاری بنیاد با گروه ها و تشکل های مردمی با حذف مراحل پیچیده و تسهیل در این امر فرآیند زیر از روند ثبت درخواست توسط گروه و انجام تعهدات و تسویه حساب را بصورت شماتیکی نشان داده شده است.

middle road
همکاری و مشارکت

با توجه به اقلیم منطقه ای کشور ایران و لزوم رسیدگی فوری در هنگام وقوع بلایای طبیعی و بحران های مختلف در سال های اخیر و نیاز به نقش آفرینی دقیق و بهینه بنیاد علوی در این هنگام، این بنیاد در نظر دارد بنا به شرایط بحرانی ایجاد شده در کشور پشتیبانی ویژه ای از تشکل های مردمی و جهادی داشته باشد. گروه هایی که توانایی و تجربه فعالیت در این بحران ها را دارند می توانند با مراجعه به بخش مرتبط در هنگام وقوع بلایا با تکمیل فرم مربوطه درخواست حمایت خود را ثبت نمایند. طبیعی است فرآیند واگذاری حمایت های بنیاد در هنگام وقوع بحران های کشور به ترک تشریفات مرسوم و در اسرع وقت صورت خواهد گرفت.

فرم گزارش گیری report
transaction فرم واریز وجه
فرم همکاری partnership
to top