بنیاد علوی بنیاد علوی پروژه ها
mosque
mosque
mosque
mosque
mosque
mosque
mosque
mosque
mosque
فرهنگی و گردشگری
309 میلیارد تومان
اعتبار تخصیص یافته
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
آموزش
287 میلیارد تومان
اعتبار تخصیص یافته
964
تعداد کل طرح ها
127
طرح های انجام شده
بهداشت و درمان
310.4 میلیارد تومان
اعتبار تخصیص یافته
137
تعداد کل طرح ها
9
طرح های انجام شده
راه و زیرساخت
205.8 میلیارد تومان
اعتبار تخصیص یافته
583
تعداد کل طرح ها
382
طرح های انجام شده
آبرسانی
164.4
اعتبار تخصیص یافته
382
تعداد کل طرح ها
32
طرح های انجام شده
اشتغالزایی
53 میلیارد تومان
اعتبار تخصیص یافته
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
کشاورزی و دامپروری
295 میلیارد تومان
اعتبار تخصیص یافته
تعداد کل طرح ها
طرح های انجام شده
ورزش و اوغات فراغت
77.4 میلیارد تومان
اعتبار تخصیص یافته
217
تعداد کل طرح ها
160
طرح های انجام شده
کمک معیشتی
237 میلیارد تومان
اعتبار تخصیص یافته
13270
تعداد کل طرح ها
2560
طرح های انجام شده
استان ها و مناطق هدف
بنیاد علوی به عنوان بازوی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان مسئول پیاده سازی الگوی جامع آبادانی و پیشرفت می باشد.
در حال حاضر بنیاد علوی در 41 منطقه مشغول پیاده سازی الگوی آبادانی و پیشرفت است.
 • استان البرز
 • استان اردبیل
 • استان آذربایجان شرقی
 • استان آذربایجان غربی
 • استان بوشهر
 • استان فارس
 • استان گیلان
 • استان گلستان
 • استان همدان
 • استان هرمزگان
 • استان ایلام
 • استان اصفهان
 • استان کرمان
 • استان کرمانشاه
 • استان خراسان شمالی
 • استان خراسان جنوبی
 • استان خراسان رضوی